Opera Omnia, Of Alle de God-geleerde Wercken Van den Eerwaerdigen en Hoog-geleerden Jeremias Dyke, In sijn leven Dienaer van Gods Woordt, tot Epping in Essex. Vervattende Verscheyde overdeftige Verhandelingen, Uytleggingen, en Leerredenen, over eenige der voornaemste Plaetsen des Ouden en Nieuwen Testaments, voor desen by andere ten deele vertaelt, en nu vervolght door Joannes Ubelman.

Author

Year of Publication

1670

Publisher

Product Number

11642

1.200,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11642 Dyke, Jeremiah Categories: , Tag:

(28, 8) 304 (12) 110 (2) 455 p. Origineel Perkament, 4° (Boekblok voorin wat teer aan de randen, voor-en achterin iets kort afgesneden aan de bovenzijde zonder tekstverlies, hier en daar vochtvlekken in de marges, fraaie en originele band.)