Opera Gatakeri. Ofte alle de Theologische Wercken van den Eer-weerdigen en God-geleerden Thomas Gataker. Vervattende Verscheydene uyt-gelesene, Leersame, en Troostelijcke Uyt-leggingen, van eenige der voor-naemste plaetsen des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt ‘t Engels vertaelt door Johannes Grindal. Den Tweeden Druck, van nieuws verbetert, en van on-tallijcke grove Druck-feylen gesuyvert. WAARBIJ: Godts Ooge over Sijn Israél. Ofte Eene Passagie van Bileam uyt Num. 23.21 Vervattende een Materie seer bequaem ende passende op de Tijden; Uytgeleght ende ghesuyvert van het ANTINOMIAENSCH Misverstant. Met een Toepassinge aen den tegenwoordigen toestant der saecken by ons.

Author

Year of Publication

1660/1663

Publisher

Product Number

11673

Prijs op aanvraag

Question about this product?
SKU: 11673 Gataker, Thomas Categories: , Tags: ,

2 werken in 1 band, (titelprent, 14) 624, (6) 95 p. Origineel Perkament, 4° (Opnieuw in de band gezet, verder een goed exemplaar. Het tweede werk komt zeer weinig voor en staat niet in Al de Werken.)