Oostvrieschlandts Kerkelyke Geschiedenisse of een Historisch en Oordeelkundig Verhaal. Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tydt der Hervorming of de jaren 1519. en 1520. tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben, als mede met verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt.

Author

Year of Publication

1738/1739

Publisher

Product Number

12362

500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12362 Meiners, Eduard Category: Tag:

2 delen, (44, portret) 635 (19), (16) 664 (16) p. Origineel half leer, 8° In beide delen staat in oud handschrift op het tweede vrije schutblad: ” G. Bangen, EMDEN”. De banden hebben verschillende marmers, het boekblok is zeer fraai, ongelezen.