Oorsprong en Voortgang van waare Godsdienstigheid in ‘s Menschen Ziele, Aangeweezen en opgeheldert, in eenige ernstige en zedelyke Aanspraaken, geschikt naar elks byzonderen aart en omstandigheden. Met Godtvrugtige Overdenkingen en Gebeden. WAARBIJ: Eenige Aanmerkelyke voorvallen in het leven van den Wel-Edelen Gestrengen Heere, Collonel Jacobus Gardiner, Gesneuvelt in den Slag van Preston-Pans, In de laatste Rebellie in Schotlandt, Den 21 van September 1745. Zynde een Verhaal van zyne Krygsdaden, en andere Diensten, ten nutte van het Gemeen, inzonderheit van zyne Wonderlyke Bekeeringe tot Godt, van zyn Heilig Leven, en van de wyze van zyn Doodt. Met een Aanhangsel, Raakende de aloude Familie der Munro’n van Fowlis. Eerste druk.

Author

Year of Publication

1749/1748

Publisher

Product Number

11641

225,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11641 Doddridge, P. Category: Tag:

2 werken in 1 band, (XXII, 6) 444, (12) 242 p. Origineel Perkament, 8°