Oorspronck ende Voortganck vande Nederlandtsche Oorloghen. Ofte, Waerachtighe Historie vande voornaemste Geschiedenissen, inde Nederlanden ende Elders, voorgevallen, zedert den Jare 1566. tot het Jaer 1601. verdeylt in achttien Boecken.

Author

Year of Publication

1633

Publisher

Product Number

12498

750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12498 Reyd, Everhart van Category: Tag:

(2, titelprent, portret, 17) 791 (8) p. Origineel overslaand Perkament, Folio. Fraai exemplaar met portret van de auteur en 24 andere portretten, Ex-Libris collectie Buijnsters-Smets op eerste schutblad.