Oordeelkundige Aanmerkingen, over het Heylig Lyden van Onzen Heere Jesus Christus. Waar in, behalven de verscheydentheyt van de Verzoekingen des Duyvels, Zwaarte des Lydens en menigte van Smaadtheden, ook de diepten Godts en des Satans over al worden ontdekt. Om het Ongeoof te overtuygen of te beschaamen, en het Geloof zo wel te verkwikken als in het aannemen van Christus den Gekruysten te versterken, en te gelyk ook in deszelfs liefde en agtinge te verheffen. In het Latyn beschreeven, En nu in het Nederduytsch vertaalt, in Hooftstukken afgedeelt, met nauwkeurige Kanttekeningen, en noodige Bladtwyzers, zo wel van aangehaalde Schriftuurplaatsen, als van de Woorden en de daar in voorkoomende Zaaken zelve, voorzien, en ook noch met zeer Veele Oordeelkundige Aanmerkingen vermeerdert door François Kuypers.

Author

Year of Publication

1730/1731

Publisher

Product Number

25265

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 25265 Mercken, Joannes Casparus Category:

2 delen, (64) 690 (2), (28) 582 (170) p. deel 1 Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, deel 2 Origineel half Leer met ribben, 4° (rug deel 2 beschadigd)