Ontschakelinge van het Genaemde Keten der Profetische Godgeleerdheid, ofte Schriftmatige Verdediginge Der Uitlegginge over de Openbaringe Joannis, en andre Boekken der H. Schriftuire van Bullingerus, Pareus, Junius, Gomarus, Rivetus, & c. en insonderheid der Nederduitsche Publijke Annotatores, Tegen de Nieuwigheden en Ongerijmtheden van Johannes Coccejus en Henricus Groenewegen.

Author

Year of Publication

1683

Publisher

Product Number

11878

500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11878 Brinck, Henricus Category: Tag:

2 delen in 1 band, (32) 357, (10) 399 (33) p. Origineel Perkament met ribben, 4° Weinig voorkomend werk in goede staat.