Onderrigt voor waare Vroome Om een betamelyk gebruyk van het H: Avontmaal Te maken. Dienende tot Raad, Moedgeving en Versterking der Swakken, dien doorgaans de Avondmaals tyden in plaats van tyden van Verquikkinge, tyden van Beroeringe zyn, als meede tot algemeene stigtinge en opwekking. Openb. 19. vers 9. Den Derden Druk.

Author

Year of Publication

1726

Publisher

Product Number

11121

60,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11121 Myseras, Lambrecht Category: Tags: ,

(8) 144 p. Origineel Perkament, 8°