Omstandige Levens Beschryving van den groten Kerkenleraar Martinus Lutherus, Vervattende Deszelfs Afkomst, Geboorte, Opvoeding en Hervorming der Kerke, Verantwoording zyner Leere voor den Keyser, Koningen en Vorsten, Huwelyk, Nakomelingen, Doodt en Begrafenis &c. Uit de beste Schryvers in een Chronologise Order by een vergadert Door Andries Pauw. En met een Voorreden verrykt door Christoffel van Brants Holtzapffel. Twede Druk. Met veele aanmerkenswaardige Zaken vermeerdert, van vele Drukfouten gesuivert en met een nodig Register voorzien. WAARBIJ: Schriftmaatige Verklaaringe over alle de Heilzaame XXVIII. Artykelen der Augsburgse Confessie of Geloofs-Belydenisse van eenige Keur-Vorsten, Vorsten en Steden des H. Roomsen Ryks, aan Keiser Karel de Vde op den Ryksdag te Augsburg Ao. 1530 den 25. Juny overgelevert. Waar in zo wel de zuivere Leere der Evangelisch Luthersen, als de Dwaalingen en Misbruiken der Papisten en andere valsche Leeraars en Dwaal-geesten grondig en bondig aangeweezen worden &c. Ter gelegenheid van der zelver tweede 100 Jaarige Jubilé of Vreugd- en Dank- Eeuw- Feests-Vieringe opgeheldert, verklaart, en uit de Heilige Schriftuur bevestigt, door Johannes Hermanus Manné.

Author

,

Year of Publication

1731/1743

Publisher

Product Number

11518

200,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11518 Paauw, Andries | Manné, Johannes Hermanus Categories: , Tag:

2 werken in 1 band, (titelprent met verklaring, portret, 24) 356 (4), (titelprent met verklaring, portret, 20, 25, XXXIV) 490 (12) p. Origineel Leer met goud verguld, 4°