Oeffeningen over de Grondstukken van het Algemeyne Christelijke Geloove, en het Gebed des Heeren. Tot ophelderinge der Waarheid, en aandrang ter Godzaligheid, In het Latijn beschreven. Nu, ten dienste onzer Landzaten, in het Nederduits vertaald. Ook zijn ‘er bygevoegd Twee Predikatien, en Gedigten, van den zelven Auteur.

Author

Year of Publication

1700

Publisher

Product Number

12503

125,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12503 Witsius, Hermannus Category: Tag:

3 werken in 1 band, (12) 539 (25), 236 (12), (4) 76 (8) p. Opnieuw gebonden oud Perkament, 4° (vernieuwde schutbladen, een enkele onderstreping met pen).