Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huys-Houdinghe. Vervat in Twee Boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere Huys-ghesinnen. Naer den Regel van het suyvere Woort Godts te samen-gestelt.

Author

Year of Publication

1661

Publisher

Product Number

11216

900,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11216 Wittewrongel, Petrus Category: Tag:

2 delen, (titelprent, 94) 840, (8) 1194 (14) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (De overslaande randen van de platten van beide delen zijn plaatselijk gerestaureerd, met op het eerste vrije schutblad van deel 2 enkele verzen uit Lukas 10 in een oud handschrift.)