Nova Tabula Magni Ducatus Finlandiae in Provincias Divisa, (…).

Author

,

Year of Publication

1680

Publisher

Product Number

12426

850,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12426 KAART | MAP Category: Tags: , ,

Oude, antieke landkaart van Finland. Titelcartouche met acht wapens rechts boven. Schaalstokken in kader links boven. Uitgeversimpressum van Frederick de Wit links onder. Rugzijde blank. In de marge links en in de marge onder rechts, alsmede links boven in het kaartbeeld en rechts boven, zowel in marge als cartouche watervlekkig. Verder mooie kaart met originele kleuring. Oudtijds gekleurde kopergravure; de steden, de windroos en de cartouche en de wapens rechts boven zijn goudgehoogd. Hoogte 43,5 cm. Breedte 52 cm.

Old, antique map of Finland. Title cartouche with eight arms at upper right. Scale bars in frame top left. Publisher’s imprint of Frederick de Wit at lower left. Spine blank. Water staining in the margins at left and lower right, as well as the upper left of the map image and upper right, both in the margin and cartouche. Otherwise nice map with original colouring. The cities, compass rose, cartouche and the arms at upper right are heightened with gold. Height 43.5 cm. Width 52 cm.