Nicolaes Hoogvliets Intree-Reden, over de Voorzichtigheid van eenen Gewyden Redenaar in het Wederleggen van de Verachters der Goddelyke Openbaring. Openlyk uitgesproken By het plechtig aanvaarden van ‘t gewoon Hoog-Leeraar-Ambt der H. Godgeleerdheid, op de Leidsche Hooge Schoole, Den XVII. van de Wintermaand, 1770. Uit het Latyn vertaald door Johannes Frantsen. WAARBIJ: Redevoering van Nikolaas Hoogvliet over de Openbaare Wetgevinge, als zynde geenszins het eenig kenmerk van den Geopenbaarden Godsdienst. Opgesteld, doch door ziekte verhinderd te worden uitgesproken. Ter overdrachte van het bestuur van ‘s lands hooge schoole te Leyden, Op den VIII. van Sprokkelmaand 1777. Uit het Latijn vertaald. WAARBIJ: Op het Overlijden van mijn Veelgeachten Vriend den Hoogeerwaardigen Hooggeleerden Heer Nicolaas Hoogvliet, (door J. van Royen). WAARBIJ: Lijkzang op het Zalig Afsterven van den Hoogeerwaerdigen en Hooggeleerden Heere Nikolaes Hoogvliet, (door A. van Assendelft). WAARBIJ: Op het Smertelijk Afsterven van den Hoogeerwaardigen Hooggeleerden Heer Nicolaas Hoogvliet, (door H.S.D.A.). WAARBIJ: Treurzang bij het Smertelijk Overlijden van den Hoog-Eerwaardigen, Hooggeleerden en Godzaligen Nicolaas Hoogvliet, (door Jan Scharp). WAARBIJ: Leyden in Rouw. Over het smertelyk en ontydig afsterven van den Hoog-Eerwaardigen, Hoog-Geleerden en Godzaligen Heere Nicolaas Hoogvliet, door Abraham Wynbeek. WAARBIJ: Rouw-Klagt ter nagedagtenisse van den Hoog-Eerwaarden, en Hooggeleerden Heer Nicolaas Hoogvliet, (door L.V.F.).

500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10865 Hoogvliet, Nicolaas | Royen, J. van | Assendelft, A. van | H.S.D.A. | Wynbeek, Abraham | L.V.F. Category: Tags: , ,

74 (3), (8) 62, 8, 14 (1), 7 (1), 8, 15, 7, (30) p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben, 8° (Een bundel met zeldzame werken van en over de predikant en geliefd hoogleraar Nicolaas Hoogvliet, 1729-1777. De laatste 30 pagina’s bevatten diverse lijkdichten in een fraai oud handschrift, overgenomen uit andere publicaties.)