Naam-Rol der Godgeleerde Schryvers, Welke over den Geheelen Bybel, of byzondere Boeken, Kapittelen en Verzen, uit denzelve in het Nederduitsch geschreeven hebben, zo Gereformeerden, Lutherschen, als Remonstranten, en Mennonieten, enz. Met Byvoeginge welke over de Geboorte, ‘t Leven en ‘t Lyden van Jesus Christus, als meede de Feest-Predikatien, en over het Heilige Avondmaal, Bybelsche Geschiedenissen, en over den Heidelbergsche Catechismus, in het Nederduitsch in ‘t licht gekomen zyn. Zynde een Handleiding voor Predikanten, Proponenten, Studenten, En Alle Liefhebbers der Godgeleerdheid. Vyfde Druk.

Author

,

Year of Publication

1781

Publisher

Product Number

12088

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12088 Mourik, Bernardus | Noordbeek, Gerrit Category:

REPRINT, (2) 1006 (78) p., Half Leer met ribben en titelschild, 4°. (Arceringen met stift in beide delen.) Zeer nuttig naslagwerk waarin gevonden kan worden de predikantsnamen en hun REPRINT, en de Bijbeltekst waarover zij gepreekt hebben. Gebonden in 2 delen.