Mosaize Historie der Hebreeuwse Kerke, Zoo als dezelve was in de Stam-Huyzen der H. Vaderen des Ouden Verbonds, Voor en Onder de Belofte. En in alle die Plegtelijke Toebereydzelen van het Dienstbaar Jerusalem. Door welke de Goddelijke Wetgeever Moses, een Ceremoniëele Godsdienst aan den Berg Sinai heeft ingesteld, om het Zaad van Abraham, door de Vader Jakob in ‘t Afgodisch Egipten overgeplant, naa der zelver Uytgang, van heel de Bygeloovige Weereld af-te zonderen. En in het Land Kanaans, tot een Heylig Volk en Koninklijk Priesterdom in Bewaaringe te stellen tot op de Verschijninge van den Messias. Uyt d’aller-Oudste Geheugenissen der Hebreen, Kaldeen, Zabeen, Egyptenaaren, Syriers, Feniciers, Grieken en Romeynen Opgehelderd. En doorgaans met veel Naauwkeurige Printverbeeldingen Gestoffeerd, Door een Liefhebber der Joodse Oudheeden. Vervat in Vier Deelen.

Author

Year of Publication

1700

Publisher

Product Number

10220

2.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10220 GOEREE, WILHELMUS Category: Tags: , ,

4 delen, (titelprent, 50) 728 (20), (titelprent, 10) 804 (20), (titelprent, 14) 755 (17), (titelprent, 8) 693 (15) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Bovenkant rug deel 1 aan een kant ingescheurd, perkament voorplat deel 2, enkele pagina’s en gravures gebruind, circa 5 gravures zijn plaatselijk wat ingescheurd, een paar van de gravures wat sleets aan de randen vanwege het uitsteken uit het boekblok. Complete set van dit omvangrijke werk over de Joodse geschiedenis door Wilhelmus Goeree, 1635-1711. Geïllustreerd met 4 titelprenten en 78 gravures, waaronder 26 uitvouwbare gravures en 19 dubbel-paginagrote gravures.)

4 volumes, (title print, 50) 728 (20), (title print, 10) 804 (20), (title print, 14) 755 (17), (title print, 8) 693 (15) p. Contemporary Vellum with ribs and stamps, Folio.
(Top spine part 1 torn in at one end, parchment front cover part 2, some pages and engravings browned, about 5 engravings are a little torn in locally, a few of the engravings a little worn at the edges due to protruding from the book block.)

Complete set of this comprehensive work on Jewish history by Wilhelmus Goeree, 1635-1711. Illustrated with 4 title prints and 78 engravings, including 26 fold-out engravings and 19 double-page engravings). 50 engravings by Jan Luyken.

Klaversma, N. & Hannema, K. (1999). Jan and Casper Luyken by book, pp. 219-222