Missive van Petrus Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9 december 1781, geschreven aan zyn vriend Johan Barueth […] waar uit men de geheime correspondentie van die beruchte schrijvers met de Ouderwetsche Nederlandsche patriot klaarlyk bespeurd, en met wiens medeweten en om wiens wille dezelve in het licht gekomen is. WAARBIJ: De Verraders verraden, Kees Vermynen berispt, en de verraders in tweedragt, over de Echo, of scherpe WEERKLANK, gevolgd van een gevegt tusschen Leddie Haake van Rotterdam, en Do. BARUETH, van Dordrecht. klugt-spel. WAARBIJ: Lees-Cedul, volgens welke de vrinden en nabestaande, in het stuk van oproer te verwekken, en getrouwe Magistraten van diversche steeden te schenden, het LYK zullen gelieven te volgen, vsan den wel degelyke onwaardige Heere! Den Heere Johan Barueth.

Author

, ,

Year of Publication

1783/178X/(1782)

Publisher

Product Number

12116

275,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12116 Hofstede, Petrus | N.N. | (Nicolaas Hoefnagel) Category:

12, 15, 8 p. zonder band, 8° (vochtvlekkig) Met twee uitvouwbare, identieke plakkaten/spotschriften tegen Barueth. Zeldzaam convoluut van drie pamfletten voor en tegen Johannes Barueth, predikant te Dordrecht en enkele Rotterdamse uitgevers.