Logikê latreia, dat is Redelyke Godtsdienst, In welke de Goddelyke Waerheden des Genaden-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aangedrongen. Als mede De Bedeelinge des Verbondts in het O.T., ende in het N.T. Ende de Ontmoetingen der Kerke in het N.T., vertoont in een Verklaringe der Openbaringe Johannes. Den Vyftienden Druk. WAARBIJ: Algemeene Rouklagte in de Straaten van Rotterdam over den Zeer Eerwaarden, Godvrugtigen en Geleerden Heere Wilhelmus à Brakel, Laatst Bedienaar des H. Euangeliums te Rotterdam. Heenen gegaan naar zyn Eeuwig Huys Op den 30 October 1711. Voorgestelt uit het laatste gedeelte van Prediker XII: 5. Door Abraham Hellenbroek. Zevende Druk.

Author

,

Year of Publication

1742/1737

Publisher

Product Number

10860

125,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10860 Brakel, Wilhelmus à | Hellenbroek, Abraham Category: Tag:

3 delen en 1 werk in 2 banden, (14, uitvouwbaar portret) 1134 (22), 774 (14) 360 (8), 47 (11) p. Origineel Perkament, 4°. Bijgebonden is de Algemeene Rouklagte in de straaten vn Rotterdam, de lijkpreikatie op het afsterven van Abraham Hellenbroek.