Lied der Liederen, of het Hooge-Lied Salomons in zijn Geestelijken Zin, als een vertoog van de Innerlyke Gemeenschap tusschen Christus de Bruidegom, en de Kerk zijn Bruid. Uit deszelfs zamenhang, kragt der Grondwoorden, Spreekwijzen des H. Geestes, Natuure der Zinnebeelden, Getuigenissen der H. Schriftuur. Na zedig voorstel der verscheidene Gevoelend Verklaard. En in zijn Gebruiken tot opwekkinge in Geloove en Godzaligheid Toegepast.

Author

Year of Publication

1702

Publisher

Product Number

11700

600,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11700 Carolinus, Carolus Categories: , Tag:

2 delen, (titelprent, 62) 602, (titelprent, 10) 603-1223 (39) p. Origineel Perkament, 4° (*3 van de voorrede ontbreekt, zoals meestal in deze uitgave. Fraaie set)