Letterlyke en Prakticale Verklaring van den gehele Bijbel.

Author

Year of Publication

1741

Publisher

Product Number

12252

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12252 Henry, Matthew (e.a) Categories: , , Tag:

48 delen compleet, Origineel Linnen, 4° (de titelpagina van het Jakobus deel is in kopie alsmede 1 pag. van de voorrede in hetzelfde deel. Hier en daar een aantekening.) Een nette set van deze zeer weinig -compleet- voorkomende Bijbelverklaring waar Matthew Henry mee begonnen is, waarvan H. Bavinck in zijn voorrede op de 9-delige uitgave in 1912 zegt: ‘Maar dit werk -bedoeld wordt de PPW, uitgegeven in 1740 (bdr)- werd spoedig geheel in de schaduw gesteld door de Letterlijke en Prakticale Bijbelverklaring van M. Henry. die, aangevuld en uitgebreid met aantekeningen van verschillende andere Engelse en Hoogduitse Godgeleerden in 1791 voltooid werd.’