Letterlyke en Prakticale Verklaring van den gehele Bijbel.

Author

Year of Publication

1741-1793

Publisher

Product Number

12582

4.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12582 Henry, Matthew (e.a) Categories: , , , Tag:

50 delen compleet, Origineel half Leer met titelschild, 4°. Een mooie, uniforme, set van deze weinig -compleet- voorkomende, en uitgebreide, Bijbelverklaring waar Matthew Henry mee begonnen is, waarvan prof. H. Bavinck in zijn voorrede op de 9-delige uitgave in 1912 zegt: ‘Maar dit werk -bedoeld wordt de PPW, uitgegeven in 1740- werd spoedig geheel in de schaduw gesteld door de Letterlijke en Prakticale Bijbelverklaring van M. Henry, die aangevuld en uitgebreid met aantekeningen van verschillende andere Engelse en Hoogduitse Godgeleerden in 1791 voltooid werd.’ De set bestaat dus uit de verklaring van Matthew Henry die gewoonlijk uit 9 delen bestaat en daarbij aanvullingen en aantekeningen van: A.V. Desvoeux, D. Durell, Josua van Iperen, Johann Friedrich Jacobi, Robert Lowth, James Macknight, Johann David Michaelis, Johann Georg Michaelis, Hermann Samuel Reimarus, Albert Schultens, Gregory Sharpe, Thomas Stackhouse, Christoph Starke en Johann Georg Starke. In deze set is de M.H. verklaring steeds in de oude drukletter en alle andere verklaringen in de nieuwe drukletter.