Les Roses

Author

Year of Publication

1817-1824/1974-1978

Publisher

Product Number

11718

4.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11718 Redouté, Pierre-Joseph Categories: , , Tag:

4 delen, 156, 122, 125, 386 p. Opnieuw gebonden half Leer, groot Folio 56 x 37,5 cm. Een gelimiteerde herdruk van 510 exemplaren, met 169, fraaie, gekleurde platen, dit exemplaar is genummerd 106. Een volledige facsimile herdruk van de drie foliobanden van de oorspronkelijke uitgave 1817-1824, waaraan de uitgevers een vierde deel toevoegden in het Engels en Frans, met als inhoud: – Inleiding door Sir George Taylor. – Biografieën en bilbiografieën van Redouté en Thory door André Lawalrée. – Commentaar op de rozen van Redouté met volledige synoniemen en kritische analyse door Gisele de la Roche. – Beknopte vertaling van Thory’s tekst en aanvullingen.
Geen enkele bloemenschilder heeft zijn naam en onsterfelijkheid zo in verband gebracht met één geslacht als Redouté met de roos. Deze driedelige set is het beroemdste werk van Redouté. De 169 handgekleurde platen zijn de meest gereproduceerde van alle botanische afbeeldingen. Pierre Joseph Redouté (1759-1840) kwam uit een Belgische schildersfamilie en diende zelf, onder verschillende titels, als tekenmeester voor de koninginnen en prinsessen van Frankrijk gedurende een halve eeuw. Koninklijk of aristocratisch mecenaat was essentieel voor de productie van zijn vele kostbare en rijkelijk geïllustreerde werken.

4 volumes, 156, 122, 125, 386 p. Half leather, Large Folio 56 x 37,5 cm. A limited reprinted edition to 510 copies, with very fine 169 color plates, this copy numbered 106. A complete facsimile reprint of the three folio volumes of the original 1817-1824 edition, to which the publishers have added a matching fourth volume in English and French including: Introduction by Sir George Taylor. Biographies and bilbiographies of Redouté and Thory by André Lawalrée. Commentary on the Roses of Redouté with full synonymy and critical analysis by Gisele de la Roche. Summary translation of Thory’s text and additional color plates of roses by Redouté. No flower painter has so linked his name and immortality with a single genus as has Redouté with the rose. This three-volume set is Redouté most famous work; its 169 hand-colored plates are the most frequently reproduced of all botanical images. Pierre Joseph Redouté (1759-1840) was from a Belgian family of painters, and himself served, under various titles, as drawing master to the queens and princesses of France for half a century. Royal or aristocratic patronage was essential for the production of his many costly and lavishly illustrated works.