Le Nouveau Testament c’est a dire, la Nouvelle Alliance de nostre Seigneur Iesus Christ. / Het Nieuwe Testament, Ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbondts onses Heeren Jesu Christi. Nu eerst, Door Last vande Hoog: Moog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt vande Synode Nationael, ghehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619, Uyt d’oorspronckelijcke Grieksche Tale in onse Nederlandsche getrouwelijck Overgeset. WAARBIJ: Les CL. Pseaumes de David, Mis en rime Françoise par Cl. Marot, & Th. de Beze. – De CL. Psalmen Davids, Wt den Francoyschen Dichte in Nederlandschen overgeset door Petrum Dathenum.

Author

, ,

Year of Publication

1649

Publisher

Product Number

10644

1.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10644 BIJBEL | N.T. | Dathenus, Petrus Category: Tags: , ,

(4) 740, z.p. Origineel Leer met ribben en sloten, goud-op-snede, 12° 16,5 x 10 x 6 cm. (Naamsvermelding op het tweede vrije schutblad voorin. Polyglot Bijbel met het Nieuwe Testament in het Frans en Nederlands, gedrukt in twee paralelle colommen. De Franse bijbeltekst in de Geneefse bijbelvertaling, de Nederlandse in de Statenvertaling. Het kerkboek bevat tevens de Psalmen in polyglot-uitgave, de Franse en Nederlandse tekst gedrukt op overgestelde pagina’s. De Franse Geneefse psalmen links en de Nederlandse Psalmen van Petrus Dathenus rechts, van beide uitgaven het eerste vers met muzieknotatie. Gebonden in een gave band van zwart segrijn, voorzien van twee messing sloten. Een kloek exemplaar van deze twee-talige uitgave.)

(4) 740, n.p. Contemporary Leather with 4 raised bands, 2 clasps and gilt-edged text block, 12° 16,5 x 10 x 6 cm. (Ownership-entry on the second free flyleaf. Polyglot Bible containing the New Testament in French and Dutch, printed in parallel columns. The French Bible text in the Geneva translation, the Dutch in the States Translation (Statenvertaling). The church book also contains a polyglot-version of the Psalms, the French and Dutch text printed on facing pages. The French Geneva Psalms on the left and the Dutch Psalms by Petrus Dathenus on the right, the first verse of both editions is set to music. Bound in black shagreen binding equipped with two brass clasps. A firm copy of this bilingual edition.)