Korte Schets van het Leeven en Sterven der Martelaaren, getrokken uit de geschiedenissen van den heere Joannes Gysius. Beginnende met den Kruisdood van Onzen Zaligmaker Jezus Christus, en eindigende met de vervolging in Piemont. Verrykt met honderd en een en vyftig afdrukzels van kopere plaaten, en vermeerdert met zo veele byschriften. Door Claas Bruin.

Author

, ,

Year of Publication

1720

Publisher

Product Number

12008

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12008 MARTELAREN | Gysius, Joannes | Haemstede, Adriaen Cornelisz. van Categories: , , , , Tags: , , , ,

(18) 303 (4) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 4° H. 24 x B. 19 x D. 4 cm. (sluitingen van de band ontbreken, de aanzetstukken zijn nog aanwezig.) Martelarenboek getrokken uit het werk van Van Haemstede en samengesteld en aangevuld door Gysius en Bruin. Joannes Gysius was predikant in Streefkerk van 1610-1652. Geïllustreerd met 152 genummerde gravures, in plaats van 151 zoals vermeldt op de titelpagina. De gravures meten alle 14 x 11 cm. en zijn fraai origineel handgekleurd en bijna allemaal met goud gehoogd. De gravures zijn van de hand van Jacobus Savry, 1617-1666. Savry werkte vanaf 1652 in Dordrecht vanuit ‘t Kasteel van Gendt’ als uitgever van o.a. diverse edities van het Martelarenboek en de werken van Flavius Josephus.

(18) 303 (4) p. Contemporary, Leather, with 5 raised bands, decorated with gold, 4° H. 24 x W. 19 x D. 4 cm. (The clasps are missing, the attachments are still present). Book of Martyrs or Martyrs Mirror, drawn from the work of Van Haemstede and compiled and supplemented by Gysius and Bruin. Illustrated with 152 numbered engravings, instead of 151 as stated on the title page. The engravings all measure 14 x 11 cm. and are beautifully original hand-coloured, almost all heightened with gold. The engravings are by Jacobus Savry, 1617-1666. From 1652, Savry worked in Dordrecht from ” ‘t Kasteel van Gendt” as the publisher of various editions of the Book of Martyrs and the works of Flavius Josephus. A beautiful coloured and unique copy.