Kort begryp der christelyke religie, voor die haer willen begeven tot des heeren H. Avontmael. Verrijckt met Bewijzen der H. Schrifture

Author

Year of Publication

1686

Publisher

Product Number

12405

100,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12405 Harlingen, Ernestus van Category: Tag:

106 (50 p. later gebonden half Linnen, 8°. Zeer zeldzaam catechisatieboekje, speciaal voor de gemeente geschreven door Ernestus van Harlingen, 1650-1705. Hij was predikant in “Westbroeck ende Achttienhoven”. (pag. 67-78 en 84/85 ontbreken helaas).