Kort Begryp der Christelyke Leere, Door order van de Nationale Synodus, te Dordrecht, in den Jaare 1618, en 1619, opgestelt, en door de Christelyke Synodus van Zuyd-Hollant te Breda, in den Jaare 1730, den Leeraaren zo wel als den Catechizeermeesteren en Krankbezoekeren, om in het inderwyzen van hunne Leerlingen eenen eenparigen voet te houden, op nieuws aanbevolen. En nu tot noodig onderwys, voor de geenen die zich willen begeeven tot het gebruyk van des Heeren H. Avontmaal. Schriftuurlyk Uytgebreydt. De Tweede Druk. Van veele drukfauten gesuyvert, en ook vermeerdert met eene Noodige opwekking in tyden van verval, of Predikaatsie over Psalm XXXIV: 12, Komt gy Kinderen, hoort na my, ik zal u des Heeren vreeze leeren.

Author

Year of Publication

1736

Publisher

Product Number

11788

600,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11788 Kuypers, François Category: Tag:

(6) 124 282 p. Origineel Perkament, 8° (Schutbladen vernieuwd, deze uitgave niet in NCC of Worldcat.)