Konst-Spiegel Der Weereltlikke Vermaken: Vertoonende Het wonderlijk gewoel der Heyzeren, Koningen, Vorsten, en Geleerde Lieden, om te koomen tot de bezittinge van het Hoogste Goet. Zeer geleerdelijk door-wrogt met de hoedaanigheden, der opperste Heerschappye, Bouwinge, en verwoestinge der voornaamste Steeden: uytvoeringe van Mannelycke daden, &c. In ‘t Hoogduyds beschreven, en nu vertaalt, overgesien en merkelyk verbetert, en verziert met Schoone Koopere Figuuren.

Author

Year of Publication

1687

Publisher

Product Number

11727

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11727 Ziegler, Georg Category: Tag:

(titelprent, 6) 411 (27) p. Origineel Perkament, 8° (Vochtvlekken in het gehele boek, pagina 239/240 midden op de pagina ingescheurd zonder tekstverlies. Op laatste schutblad oud eigenaars handschrift.) Zeldzaam werk met historische anekdotes en gedichten over belangrijke personen uit de (vroege) geschiedenis door Georg Ziegler (-1663). Geïllustreerd met een titelprent en 8 gravures, o.a. door Jan Luyken. Laatste 6 pagina’s bevatten de Catalogus van uitgegeven boeken door Johannes Boekholt.)