Kern des Bybels.

Author

Year of Publication

1751

Publisher

Product Number

11681

750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11681 N.N. Categories: , , Tag:

80 p. Opnieuw gebonden linnen band, 64° 4,7 x 3,1 x 0,9 cm. Zeldzaam Bijbels miniatuurboekje. Het werk is geïllustreerd met 7 houtgravures en bestaat uit vijf hoofdstukken en een aanhangsel waarin een zeer beknopte weergave van hoofdzaken uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt gegeven. Dit betreft de tweede editie van dit werk uitgegeven door de uitgeverij van de familie De Groot. Van hun drukpers verschenen ook andere uitgaven in miniatuur waarvan dit werk wel een schoolvoorbeeld van het vakmanschap van de firma genoemd mag worden.)

80 p. Rebound linen binding, 64° 4,7 x 3,1 x 0,9 cm. Rare miniature Bible. The work is illustrated with 7 wood engravings and consists of five chapters and an appendix in which a very concise presentation of the essentials from both the Old and New Testaments is given. This is the second edition of this work published by the publisher of the De Groot family. Other miniature editions also appeared from their printing press, of which this work may well be called a textbook example of the firm’s craftsmanship.