Kern des Bybels.

Author

,

Year of Publication

1750

Publisher

Product Number

11861

2.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11861 MINIATURE BOOK | Bible Category: Tags: , ,

80 p. Origineel Leer met twee zilveren sloten, 64° 4,7 x 3,1 x 0,9 cm. Zeldzaam Bijbels miniatuurboekje. De tekst is gedrukt in rood en zwart en geïllustreerd met 7 houtgravures. Het bestaat uit vijf hoofdstukken en een aanhangsel waarin een zeer beknopte weergave van hoofdzaken uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament wordt gegeven. De fraaie band is gemaakt door de “Eerste Stadhouderlijke Binderij”. Dit betreft de eerste editie van dit werk uitgegeven door de uitgeverij van de familie De Groot. Van hun drukpers verschenen ook andere uitgaven in miniatuur waarvan dit werk wel een schoolvoorbeeld van het vakmanschap van de firma genoemd mag worden.

80 p. Contemporary Leather binding with two silver clasps, 64° 4,7 x 3,1 x 0,9 cm. Rare miniature Bible. The text is printed in red and black and illustrated with 7 wood engravings. It consists of five chapters and an appendix in which a very concise presentation of the essentials from both the Old and New Testaments is given. The beautiful binding was made by the “Eerste Stadhouderlijke Bindererij”. This is the first edition of this work published by the publisher of the De Groot family. Other miniature editions also appeared from their printing press, of which this work may well be called a textbook example of the firm’s craftsmanship.