Kerkelyke Reeden-Voeringen, ten Grootsten Deele, by Buitengewoone Geleegenheden, Uitgesprooken. En nu in ‘t licht gegeeven.

Author

Year of Publication

1761

Publisher

Product Number

11181

550,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11181 Staringh, Jacob Gerard Category: Tags: , ,

(24) 409 (11) p. Origineel blind-gestempeld Perkament, 4° (Diverse wormgaatjes in de marges, plaatselijk iets doorlopend naar de tekst en/of verstevigd.)