Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood, en Schriften der voornaamste Vaderen, Die gebloeyd hebben in de Vierde Eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en Voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens een Inleyding, Behelsende een Historische Verhaal van den toestand des heydensoms onder de eerste Chrisene Keysers.

Author

Year of Publication

1698

Publisher

Product Number

11526

275,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11526 Cave, William Category: Tag:

(titelprent, 4, 16) 726 (20) p. Origineel Leer ribben, Folio (met 9 paginagrootte gravures van de besproken Kerkvaders, o.a. Eusebius, Athanasius, Ambrosius. Ook verscheen van dezelfde auteur in 1698: Apostolische Mannen, of het Leven, Bedryf, Dood, en Martelaarschappen van de Vaderen, die ten tijde van de Apostelen, of straks na deselve hebben geleefd.)