Kerckelycke Geschiedenissen, begrypende de swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.

Author

Year of Publication

1650

Publisher

Product Number

11452

375,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11452 Trigland, Jacobus Category: Tag:

(12) 1161 (15) p. Origineel blind-gestempeld Perkament met ribben, Folio (Vernieuwde schutbladen, de rug is aan een kant ingescheurd, vochtvlek in de eerste helft van het boekblok. Standaardwerk op het gebied van kerkgeschiedenis door Jacobus Trigland (1583-1654). Trigland was een felle contraremonstrant, hij schreef zijn Kerkelycke Geschiedenissen in reactie op de remonstrantse kerkgeschiedenis van Johannes Uytenbogaert. In het werk wordt de strijd tegen de Remonstranten beschreven waarbij veel wetenswaardige bijzonderheden worden vermeld.)