Kerckelijcke Historie, Vande Gereformeerde Kerkken, vergadert in eenige Valeyen van Piedmont, en haere Nagebeuren, eertijdts genaemt Waldensen. Mitsgaders Een Aanhanghsel, Waer in begreepen is, een waerachtigh en grondigh Verhael, van ‘t gene in ‘t schrickelijck Bloedt-badt des Jaars 1655. voorgevallen en begaen is, aan de Gereformeerde Kercken van Piedmont. Uyt het Frans in ‘t Nederduyts vertaalt, door Gillis van Breen. Den tweeden Druck, Vermeerdert met het gene na dese grouwelijcke Moort, in eenighe bloedige Gevechten en Strijden voor-gevallen, gheschiet is: Als mede een verhael der Moorderyen in de laetste overval, den 14. Februarij 1662. ghepleeght.

Author

Year of Publication

1663

Publisher

Product Number

10883

475,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10883 Gilles, Pierre Categories: , Tags: ,

(titelprent, 26) 524 (44) p. Half Perkament, 4° (Latere band, titelpagina aan de binnenste rand verstevigd. Nette uitgave van dit historische werk over de vervolging van de Waldenzen door Pierre Gilles, 1571-1646.)