Kanaän en d’Omleggende Landen, vertoont in een Woordenboek uit de H. Schrift en Josephus, van alle Steden, Vlekken, Dorpen, Gehuchten, Bergen, Stroomen, enz. van ‘t Joodtsche Landt, en de Landtstreeken der aangrenzende Volken, met de aaloude Geschiedenissen dier tyden verknocht. Hier is volkomen tusschen beide ingevoegt de Plaatswyzer des H. Landts, van den grooten Wereldtbeschryver Nicolaus Sanson, ook met d’Aanmerkingen van den Heere Johannes de Klerk en verscheide Voorberechten, tot nader verstandt der H. Landtbeschryvinge, en dezer Schryveren. Nauwkeurig uit het Latyn vertaalt door W.v.R. voort in ‘t geheel tegens de Nederduitsche Overzettinge des Bybels vergeleken, en d’oneindige veranderingen der Naamen, met zommuge nodige Byvoegzelen en Verklaringen, vervolgens in ‘t Werk gebragt door F. Halma. Hier komt op veele plaatzen, tot nader ophelderinge, by, de breeder Beschryvinge van den Heere O. Dapper, van zommige voornaame deelen van Syriën en Palestyn, als mede de Reize naar en door het H. Landt, van den Predikmonnik Brochardus, nevens die van den Heere Henr. Maundrell, en verder, een Kort begryp der H. Tydtrekeninge, van den Heere Arnaud d’Andilly. Met nodige Landtkaarten en Printverbeeldingen verrykt.

Author

Year of Publication

1717

Publisher

Product Number

12338

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12338 Pamphili, Eusebius Category: Tags: , ,

(titelprent, 12, 64, 2) 559 p. Origineel Perkament, groot 4°. Geïllustreerd met een titelprent en totaal 31 gravures waarvan 16 uitvouwbaar, 10 pagina-grote gravures en 5 uitvouwbare kaarten. Zeer interessant naslagwerk over het Heilige Land. Bijna altijd zonder kaarten en gravures, dit exemplaar dus geheel compleet en in goede staat. Contemporary Vellum, 4to. Dictionary of biblical names and places and a biblical timeline. This work is illustrated with 31 fine engraved maps and views of the Holy Land, including f.i. Temple of Solomon, a large view of Jerusalem, Mount Carmel, Jaffa, Mount Tabor and many others.