Jacobs Doodbedde, vertonende ‘s mans Zegen over zyne Twaalv Zonen, en Dood. In XXIII. Kerkredenen over Genesis XLIX. WAARBIJ: De bloeyende gemeentes in Klein Azien […] over Hand. XVI: 4,5. WAARBIJ: Paulus laatste vermaanles aan de Korintheren tot een afscheid van Charlois […], mitsgaders de Gangen der leraers door den H. Geest bestuurt tot een intrede te Dordrecht uit Hand. XVI: 6-10. WAARBIJ: Neerlands Dankdag over het sluiten van de Akense Vrede […] over Psalm CXLVII: 12,13,14.

Author

Year of Publication

1747/1742/1745/1749

Publisher

Product Number

12213

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12213 Barueth, Johannes Categories: , Tags: ,

4 werken in 1 band, (26) 516 (30), (4) 31 (1), (4) 33, (2) 20 (12) p., Origineel Perkament, 4°