Izak zegent Jakob, moeder Rebekka kijkt toe (Genesis 27)

Author

Year of Publication

(16XX)

Publisher

Product Number

12059

4.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12059 SCHILDERIJ/omgeving J.W. de Wet Categories: , Tags: , ,

Mooi en vroeg schilderij in de originele lijst uit de collectie Timan-van Heyst. Het werk is geschilderd op een vierkant doek met olieverf. De totale afmeting inclusief lijst is 40 x 42 cm., het schilderij zelf is 24 x 26 cm. Jacob Willemsz. de Wet was een Nederlands kunstschilder en afkomstig uit Haarlem. Hij vervaardigde vele werken met Bijbelse voorstellingen. Zijn geboorte- en sterfdata zijn onbekend maar liggen respectievelijk tussen 1610 en 1691. De schilder en biograaf Arnold Houbraken vermeldt in zijn werk “De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen” (1718): Zijn werk vertoont overeenkomsten met dat van Pieter Lastman en met het vroege werk van diens leerling Rembrandt. Het is niet uitgesloten dat De Wet bij de laatste in de leer is geweest. Uit aantekeningen in een bewaard gebleven schetsboek blijkt dat De Wet een groot aantal leerlingen had en kennelijk een bloeiende praktijk had op dit gebied. Onder zijn leerlingen bevonden zich bekend geworden schilders als Paulus Potter, Job Berckheyde, Adriaen Jansz. Kraen, Johann Philip Lemke, Jan Vermeer van Haarlem en zijn eigen zoon Jacob. (Het paneel is iets gaan werken waardoor het wat gebogen is en de lijst enkele kieren heeft. Het geheel is nagedonkerd waardoor sommige details moeilijk zichtbaar zijn. Op een aantal plekken zijn kleine krasjes te zien.)