In de vorm van de “Evangelische Arend”

Author

,

Year of Publication

z.j.

Publisher

Product Number

12119

4.750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12119 LESSENAAR | Boekstandaard Categories: , ,

Grote en bijzondere messing boekstandaard met een totale hoogte van 165 cm., het blad van de lessenaar is 70 cm. breed en 45 cm. hoog. De lessenaar bestaat uit een gedraaide kolom rustend op drie poten en een blad waar een Bijbel of boek op gelegd kan worden. Het blad rust op een vogel dat de vorm heeft van de “Evangelische Arend” zoals de apostel Johannes ook genoemd word. Het totaalgewicht bedraagt ongeveer 150 kg.! De vier evangelisten, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes worden in de christelijke traditie weergegeven door hun symbolen. Deze symbolen zijn levende wezens. Zo verwijst de mens/engel naar het evangelie volgens Matteüs, de leeuw naar Marcus, de os/rund/stier naar Lucas en tot slot de arend naar Johannes. Al vanaf het begin van het christendom worden deze symbolen gebruik, bijvoorbeeld door Augustinus. De oorsprong van het gebruik van deze symbolen is te vinden in het Oude Testament, in het bijzonder in de visioenen die de profeten en de apostel Johannes hebben ontvangen, zoals in de Bijbelboeken Daniël, Ezechiël en de Openbaring van Johannes.

Large and special brass lectern with a total height of 165 cm., the top of the lectern is 70 cm. wide and 45 cm. high. The lectern consists of a turned column resting on three legs and a leaf on which a Bible or book can be placed. The top rests on a bird that has the form of the “Evangelical Eagle” as the apostle John is also called. The total weight is about 150 kg! The four evangelists, Matthew, Mark, Luke, and John, are represented in the Christian tradition by their symbols. The man/angel refers to the Gospel according to Matthew, the lion to Mark, the ox bull to Luke, and finally the eagle to John. These symbols have been used since the beginning of Christianity, for example by Augustine. The origin of the use of these symbols can be found in the Old Testament, especially in the visions received by the prophets and the apostle John, as in the Bible books Daniel, Ezekiel, and the Revelation of John.