Iesviten loghenstroyinghe, vanden doot Theodori Bezæ ende vanden selven, mitsgaders van de geheele gemeynte van Geneven haren afval totten Pausdom, contrarii blijckende uut de brieven, die Beza ende de geheele vergaderine van de Pastoren ende Professoren tot Geneven, tot dien eynde in Latijn geschreven hebben. Uyt Latijn in Duytsche sprake overgheset door H.C. Dienaer des Godtlicken Woorts.

Author

Year of Publication

1598

Publisher

Product Number

11776

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11776 Caesarius, Henricus Category:

16 p. Opnieuw gebonden half Perkament, 4° Henricus Caesarius (Hendrik de Keijzer), geboren te Zaltbommel, was in zijn jeugd Rooms-Katholiek opgevoed maar op zijn zestiende of zeventiende jaar bekend geworden en geraakt door de Hervormde leer en daartoe overgegaan. Hij was sinds 1570 Rector van de Latijnse School in Zaltbommel en vanaf September 1577 predikant in Dordrecht. Daarna diende hij nog de gemeenten van Schoonhoven en Utrecht waar hij in 1625 overleed.