Iesvat Iehova, Ofte De Saicheyt des Heeren, Dat is Verscheydene Predicatien over de Mensch-werdinge ofte Gheboorte Christi uyt de Vrouwe, als oock over sijne Besnijdinghe, Doodt, ende Op-standinghe uyt den Dooden. Verklaert in acht Predicatien.

Author

Year of Publication

1633

Publisher

ISBN

28,00

In stock

Question about this product?
SKU: 2227300310 FAUKELIUS, HERMANNUS Category:

REPRINT, (6) 161 p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)