Huishoudkundig Handboek voor den Stedeling en Landman; Of Chomel, Huishoudelijk Woordenboek Verkort. In Vier Deelen. Met naar de natuur geteekende en gekleurde Plaaten

Author

Year of Publication

1800/1801/1802/1803

Publisher

Product Number

12510

1.950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12510 Chomel, Noël M. Categories: , Tags: ,

4 delen, (XII) 560, (4) 584, (4) 568, (4) 598 p. Origineel half Leer, goudbestempeld, groot 8°. De weinig voorkomende verkorte versie van het bekende werk van Chomel: “Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen, en zijne gezondheid te behouden, met verscheidene wisse en beproefde middelen voor een groot getal van ziektens”. Deze uitgave met 24 platen van planten en dieren, alle platen zijn origineel handgekleurd. Goede en complete set. Ex-Libris: M.C. Sigal Jr. (No. 458.4 – Ao 1920.)

4 volumes, (XII) 560, (4) 584, (4) 568, (4) 598 p. Contemporary half Leather, large 8°. The rare abridged version of Chomel’s well-known work: “General household, natural, moral and art dictionary, containing many means of increasing one’s good, and preserving one’s health, with several wise and tried remedies for a great number of diseases”. This edition with 24 plates of plants and animals, all plates are original hand-coloured. Good and complete set of this interesting work. Ex-Libris: M.C. Sigal Jr. (No. 458.4 – Ao 1920.)