Historis oft Waerachtich verhael van den gantschen toestant van Oorlooge, soo die ghevoert is in Dutschlandt, door den grootmachtichsten en onverwinnelicksten koningh Gustavus Adolphus coninck der Sweeden […]. Waer in de overwinninge der Steden en Sterckten in Duytschlandt, Belegeringen, Veldtslagen, nieuwe gemaeckte Sterckten en Fortressen, verbonden en naburige geschiedenissen, beschreven en met kopere Platen (meest door Matheo Meriaen geteeckent) afgebeelt worden. Nu in het Nederduytsch uytgegeven door Cornelis Danckaertz.

Author

Year of Publication

1642

Publisher

Product Number

12532

4.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12532 Danckaertz, Cornelis Categories: , Tags: , ,

Eerste en enige uitgave van de Nederlandse vertaling van het tweede deel van het “Theatrum Europaeum” van de Duitse historicus Abelin (1633). Deze Europese militaire geschiedenis van 1629 tot 1632 tijdens het bewind van Gustav II van Zweden (1594-1633) is zeer rijk geïllustreerd met 8 uitvouwbare kaarten, 51 uitvouwbare prenten met belegeringen, stadsgezichten, militaire of historieprenten, bijna allemaal dubbel-pagina, en gegraveerd naar Matthäus Merian de Oudere, 9 tekstgravures met stadsgezichten en 51 tekstgravures met portretten van politieke en militaire personen uit die tijd. Compleet en goed exemplaar.

Rare Dutch translation of this contemporary account of the Thirty Years’ War in Germany, with special attention to the military actions of the Swedish king Gustav Adolph (1594-1632). This “Theatrum Europaeum” was the main work of the German historian J. Ph. Abelin (d. 1636). The present Dutch version is richly illustrated, most plates after M. Merian: Engraved title, 8 large folding maps (i.a. Europe, Germany, river Elbe, Bohemia, Silesia, Saxony), 51 folding plates (showing i.a. Den Bosch, Maastricht, Wurtzburg, Frankfurt, Mainz, Augsburg, Munich, Cologne, Ulm), 9 city views in text (i.a.Vienna, Maastricht) and 51 portraits of military and political persons of the time. Good and complete copy. Literature: Biogr. univ. I-62/63 (Abelin) en XVIII-254/258 (Gustav II); # Tooley, Dictionary, II-193.