Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onses Saighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet alleen in dese Nederlanden, maer oock Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt, Spanjen, Italien, Duytschlandt, America en andere Landen, met vele van hare Brieven en Belijdenissen, als mede de Moort van Parijs, de Moort in Voltoline, d’ongehoorde wreetheyt in Yerlant, mitsgaders de schrickelike Moort aen de Vaudoysen in Piemont, en andere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert, en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheyt tusschen gevoeght, door Johannes Gysius. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert, en alle de martelisatie seer curieus naer den aert en eygenschappen des landts en plaatsen gesneden, en een kort inhout, tot gerief van den Leser, boven yeder plaet. Op nieuws van duysende mislagen gesuyvert en verbetert.

Author

Year of Publication

1659

Publisher

Product Number

12079

750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12079 Haemstedius, Adrianus Category: Tags: ,

(titelprent, 10) 532 (10) folia. Origineel Perkament, Folio. Mooi exemplaar van het Martelarenboek, met de tekst gravures van de uitgever zelf, Jacobus Savry, 1617-1666. Savry werkte vanaf 1652 in Dordrecht vanuit ‘t Kasteel van Gendt’ als uitgever van o.a. diverse edities van het Martelarenboek en de werken van Flavius Josephus. (De kneep is deskundig gerepareerd)

(frontispiece, 10) 532 (10) folia. Contemporary vellum, with 6 raised bands, Folio H. 33 x W. 22 x D. 9 cm. Second edition of the Book of Martyrs or Martyrs Mirror, drawn from the work of Van Haemstede and compiled and supplemented by Gysius and Bruin. Illustrated with 152 numbered engravings. The engravings all measure 14 x 11 cm. The engravings are by Jacobus Savry, 1617-1666. From 1652, Savry worked in Dordrecht from ” ‘t Kasteel van Gendt” as the publisher of various editions of the Book of Martyrs and the works of Flavius Josephus. (The spine end is expertly restored.)