Historie der Gereformeerde Kerken van Vrankryk. Vervattende het begin en den voortgang der Reformatie, Begonnen met het jaar 1517. en byzonderlyk de Historie sedert het verlenen van ‘t Edict van Nantes, Opgeregt in den jare 1599. door Koning Hendrik de IV. en door zyne Nazaten, op hunne komst tot de Kroon, bezworen. Mitsgaders een naauwkeurig Verhaal van alle de Verbrekingen, Trouwloosheden, Geweldenaryen en Vervolgingen, Welken de Gereformeerden soo voor als na ‘t Vernietigen van ‘t gemelde Edict door Koning Lodewyk de XIV. geleden hebben. Met byvoeging van alle de gedenkwaardigste Edicten, Declaratien, en andere Authentyke Stukken daar toe behoorende. Verciert met zeer curieuze kopere Platen.

Author

Year of Publication

1696

Publisher

Product Number

12374

875,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12374 Benoit, Elie Categories: , Tag:

4 stukken in 2 banden, (titelprent, 42) 288 (55, 8) (20) 375 (56, 8), (titelprent, 24) 400 (8, 130, 2) 552 (131, 9) p. Origineel Leer met ribben, rijk bestempeld met goud, Folio H. 40,5 x B. 25 x D. 6,5/9 cm. Redelijke set van deze zeldzame historiebeschrijving van de Reformatie in Frankrijk, compleet met de 2 titelprenten en 11 (i.p.v. 14) grote, uitslaande gravures, van Jan en Caspar Luiken. Elie Benoit, 1640-1728, geboren te Parijs, was eerst 20 jaar predikant in Alençon en, na de herroeping van het Edict van Nantes, de laatste jaren van zijn leven, in de Waalse gemeente te Delft. Hier verscheen ook het, betreffende de Franse Reformatie, belangrijkste kerkhistorische werk waarin veel oorspronkelijke stukken verwerkt zijn. (Ruggen gerestaureerd, deel 1 laatste gedeelte een behoorlijke vochtvlek in de ondermarge).

4 parts in 2 bindings, (title print, 42) 288 (55, 8) (20) 375 (56, 8), (title print, 24) 400 (8, 130, 2) 552 (131, 9) p. Original leather with ribs, richly stamped with gold, Folio H. 40.5 x W. 25 x D. 6.5/9 cm. A reasonable set of this rare history account of the Reformation in France, complete with the 2 title prints and 11 (instead of 14) large, fold-out engravings, by Jan and Caspar Luiken. Elie Benoit, 1640-1728, born in Paris, was the first pastor at Alençon for 20 years and, after the revocation of the Edict of Nantes, the last years of his life, in the Walloon congregation at Delft. Here also appeared the, concerning the French Reformation, the most important church-historical work incorporating many original pieces. (Spine restored, volume 1 last section a considerable damp stain in lower margin).