Het Wezendlyke Heil uit Gods Kastydingen voor hem die aan de verdiensten van Christus deel heeft, in drie Kerkredenen vervat […]. Uit Job 33: 19-22 en 25-28. WAARBIJ: Uitgewrochte Predikatien uit 2 Tim. II : 8 en Spreuken VIII : 18.

Author

,

Year of Publication

1767/1742

Publisher

Product Number

12401

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12401 Claessen, Johannes | Capitein, Jacobus Elisa Joannes Category: Tag:

2 werken in 1 band, 64, (8) 115 p. Opnieuw gebonden half Leer, 4° Twee zeldzame uitgaven van respektievelijk Joh. Claessen en Jac. Elisa Capitein. Jacobus Elisa Johannes Capitein, 1717 – 1747, was de eerste in Holland opgeleide zwarte predikant. Hoewel hij zelf een voormalig slaaf was, verdedigde hij in een academische verhandeling dat christenen in slavernij mochten worden gehouden (!). Hij werkte als WIC-dominee in Elmina, Ghana. Hij vertaalde ook het Gebed des Heeren en de Tien geboden in de West-Afrikaanse Fante-taal. (Het hele werk vochtvlekkig. Het tweede werk mist de titelpagina en drie pag. van de voorrede)