Het Verhoogde Nederland, Gekroond met Gods Goetheid, Nu vernedert door ‘s Menschen Boosheid. Begrepen in XVI. Redevoeringen, over des Heeren Zegeningen en Oordeelen […] van de Godzalige en Geleerde Heeren J. Owen, T. Watson, M. Henry, en and’re voorname Godgeleerden. WAARVOOR gebonden: Abrahams Roeping uit Ur der Chaldeeuwen nevens zyn Leeven en Bedryf in Kanaän, Egipte, enz. Behelzende onder andere de merkwaerdige ontmoeting van Melchizedek, Die wytlustigh betoogt wort jezus Christus geweest te zyn. Mitsgaders de Godtlyke beloften en Voorzeggingen aen Abraham tot Gen. XV: 17. ingesloten

Author

,

Year of Publication

1717

Publisher

Product Number

11591

850,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11591 Hofman, Johan | Moonen, Arnold Categories: , Tag:

2 werken in 1 band, (32) 495, (16) 410 (38) p. Opnieuw gebonden half Leer, 8° (De prekenbundels die door Johan Hofman zijn samengesteld komen weinig voor. Gebonden in een “Van Gent” band.)