Het sien op Jesus: Een ghesicht Des eeuwigen Evangeliums. Of des Ziels-ooginghe op Jesus. Soo als hy het groote werck van ‘s Menschen saligheyt heeft uyt-gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Op-standinghe, Hemel-vaert, Sitten ende Bidden ter Rechterhandt Godts, ende weder-komste tot het laetste Oordeel. Alles seer geleerdelick verklaert, ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der Godsaligheydt toe-ge-eygent. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe.

Author

Year of Publication

1664

Publisher

Product Number

12471

300,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12471 Ambrosius, Isaac Categories: , Tag:

(12) 1044 (12) p. Origineel Perkament met ribben, 4°. Fraai exemplaar