Het Sien op Jesus: Een gesicht des eeuwigen Evangeliums, of des Ziels-ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van ‘s Menschen saligheyt heeft uyt-gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor zijne komste, ende voorts in de volheydt des tijdts in zijne Geboorte, Leven, Lijden, Sterven, Opstandinge, Hemel-vaert, Sitten ende Bidden ter Rechter-handt Godts, ende weder-komste tot het laetste Oordeel. Alles seer geleerdelick verklaert, ende stichtelick tot krachtige oeffeninge der Godtsaligheyt toe-geëygent. Ende nu uyt het Engels vertaelt door Joannes Lampe. Den Tweeden Druck.

Author

Year of Publication

1684

Publisher

Product Number

11871

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11871 Ambrosius, Isaac Category: Tag:

(titelprent, 4) 916 (10) p. Origineel Perkament, 4°