Het Schat-Boeck der Christelycke Leere. Ofte Uytlegginge over de Catechismus der Gereformeerde Kercken in Nederlandt. Van Doct. Zacharias Ursinus eertijdts tot Heydelberg in ‘t Latijn voorgelesen, ende van Doct. David Pareus uijtgegeven. De tweede Druck. Inde welcke bij gedaen is uyt Balt. Copius, Hier. Bastingius, Phil. Lansbergius, Georg. Spindler, ende andere die over de Catechismum geschreven hebben, wat dient tot breeder verclaringhe. Overgeset ende t’samengestelt door Festus Hommius.

Author

Year of Publication

1606

Publisher

Product Number

25238

450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 25238 Ursinus, Zacharias Categories: ,

(gegraveerde titelpagina, portret, 6) 254, 256 (6) folia. Origineel half Leer met ribben, 4°. Zeldzame, zeer vroege, tweede druk van dit standaardwerk. (Band geschaafd, titelpagina beschadigd aan de randen, vochtvlekkig, sluitriempjes ontbreken.)