Het Nootwendigh Middel der Behoudenis, Krachtigh gepredikt en voorgestelt, tot opweckingh van de onboetvaerdige Sorgeloosen deser Eeuw, of verhandelingh der ware Bekeeringe. En nu uyt het Engels vertaalt door Petrus Heringa.

Author

Year of Publication

1669

Publisher

Product Number

11907

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11907 Baxter, Richard Category: Tag:

(46) 568 p. Origineel overslaand Perkament, 8° (Nieuwe schutbladen. Enkele pennestreep op twee pagina’s van het voorwerk.)