Het Nieuwe Testament van onzen Heere Jesus Christus, door Dr. Ms. Lutherus, Uit de Oorspronglyke Taal in het Hoogduitsch, en daaruit eertyds, door Do. Adolf Visscher, In de Nederduitsche Taal getrouwelyk overgezet. En nu op ‘t nieuw onder ‘t opzicht van Ds. E.F. Alberti en Ds. J. Klap, gerevideert, als daartoe door het E. Consistorium gequalificeert, en van veel Druk- Spel- en Taalfauten gezuivert, en voorzien met Summariën en gelykluidende Texten. In ‘t Licht gegeven. Ten dienste van de Christelyke Gemeente, toegedaan, d’Onveranderde Augsburgsche Belydenis, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen nevens Christelyke Gezangen, Ten gebruike der gemeente toegedaan de onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenis, op nieuw in dichtmaat gebracht, volgens besluit en met goedkeuring van het Eerw. Consistorie binnen Amsteldam.

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 10645 BIJBEL | N.T. | Luther, Martin Category: Tags: , ,

(titelprent, 6) 261, (V, 1) 216 p. Origineel goud-bestempeld Leer met ribben en 2 zilveren sloten, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 12° 18 x 11 x 3 cm. (De band is iets sleets aan de randen van de platten en de onder- en bovenkant rug. Nederlands kerkboek bevattende het Nieuwe Testament in de vertaling van Luther en de lutherse Psalmen, Gezangen en formulieren. Donkerbruine band met goud-bestempeling op de rug en de platten, met op het voor- en achterplat een centraal ornament met een zwaan (een van de Luther-symbolen) en twee bewerkte zilveren sloten. De sloten zijn vormgegeven in een golvend motief dat op verschillende plaatsen is opengewerkt. Waarschijnlijk betreft het Duits zilverwerk, het is gemerkt met I.A.H. en een gehalteteken.)

(frontispiece, 6) 261, (V, 1) 216 p. Contemporary gold-stamped Leather with 6 raised bands and 2 silver clasps, gilt-edged and gauffered text block, 12° 18 x 11 x 3 cm. (The binding is slightly worn at the edges of the front and back cover and the spine-ends. Dutch church book containing the New Testament in the Luther translation and the lutheran Psalms, Hymns and forms. Dark brown leather binding decorated with gilt on the spine and boards, with on the front and back cover a central ornament depicting a swan (one of the Luther-symbols) and two decorated silver clasps. The clasps are shaped in a wavy design which is cut-out on various places. The silverwork is probably made in Germany, it is marked with I.A.H. and a quality-mark.)