Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi Uit de Grieksche Tale in onze Nederlandtsche Tale getrouwelijk overgezet. Door Last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618 en 1619. te Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie Berijmingen, in den Jare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

550,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11333 N.T. | Psalmen Category: Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina, 2) 172 folia., 408, (8) 244, 80 p. Origineel Leer met zilveren sloten en goud-op-snede, 12° 15,5 x 9 x 5,5 cm. (Onderkant rug aan een kant een stukje ingescheurd, wat los in de band. Nederlands kerkboek, bevat het Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen in de berijming van 1773, de gezangen en formulieren. Alle verzen van de psalmen en gezangen zijn op noten gesteld waarbij in de kanttekeningen de bijbehorende bijbelteksten zijn gedrukt. Gebonden in een rood-leren band, langs de randen en op de rug versierd met goud-bestempeling en voorzien van twee zilveren sloten met een bloem-motief.)